SEALER

راهنمای خرید دستگاه سیل القایی

دستگاه سیل القایی جهت پلمپ درب محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. پلمپ درب بطری باعث می شود محتویات درون ظرف محفوظ بماند. آلودگی های خارجی وارد بسته بندی نمی شود و…